Calendari

 

És molt important seguir les dates del calendari establert.

 • Preinscripció: Del 11 al 17 de maig de 2021: presentació de sol·licituds
 • 8 de juny de 2021: Publicació de les llistes amb el barem provisional
 • Del 9 al 15 de juny de 2021: presentació de reclamacions al barem provisional (aquesta reclamació serà online)
 • 18 de juny de 2021: publicació de llistes amb el barem un cop resoltes les reclamacions
 • 18 de juny de 2021: sorteig per resoldre les sol·licituds empatades en punts
 • 23 de juny de 2021: llista ordenada definitiva
 • 9 de juliol de 2021: publicació de les llistes d’admesos
 • Període de matrícula ordinària: del 12 al 16 de juliol de 2021 amb cita prèvia al centre
 • Període de matrícula 2a fase d’admissió (només per participants en la preinscripció): del 7 al 10 de setembre amb cita prèvia al centre

 

Procés de Preinscripció

 

Aquest curs totes les sol·licituds són en format telemàtic, per tant, no hi ha la possibilitat de full de preinscripció en paper.

No cal lliurar cap documentació presencialment al centre educatiu que indiqueu en primera opció.

El codi d’Arrels II és 25004309, el necessiteu per indicar a quin centre us voleu preinscriure.

Hi ha dos tipus de sol·licitud:

 • Electrònica: cal identificació digital (recomanada)
 • Suport informàtic: sense identificació digital però cal adjuntar la documentació.

Cal fer-ho a la pàgina web:

 https://preinscripcio.gencat.cat

En aquesta pàgina trobareu tota la informació sobre criteris, calendari i la resta d’informació respecte el procés de preinscripció.

Passos a seguir:

 1. Escollir els estudis als que us voleu preinsciure.
 2. Preparar el procés fent tot el que s’indica al quart apartat del punt 1.
 3. Fer la sol·licitud al primer apartat del punt 2.

 

Què necessito per fer la sol·licitud electrònica?

 1. Certificat digital, com DNI electrònic, Cl@ve, idCat, etc.

Si no es disposa de cap certificat, us en podeu generar un de forma fàcil, l’idCat Mòbil. Us expliquem com: Accediu a l’adreça https://idcatmobil.seu.cat/ i trobareu les instruccions pas a pas de com fer-ho.

Per obtenir l’IdCAT mòbil, cal ser major de 16 anys i tenir preparat en el moment d’accedir a la web:

 • DNI/NIE/Passaport/Doc identificador d’un país de la UE o targeta de residència comunitària
 • Adreça de correu electrònic
 • Un telèfon mòbil a efectes d’identificació i contacte
 • Targeta sanitària per la teva identificació

Per utilitzar l’idCAT Mòbil només cal introduir el número de document d’identitat i el número de telèfon mòbil en el web on calgui identificar-se electrònicament per fer un tràmit. Tot seguit es rep un missatge al telèfon, que conté una clau d’accés per introduir-la en el web. En aquest cas, al tràmit de sol·licitud de preinscripció.

 

 1. Número RALC

Una vegada identificats, caldrà entrar el número d’identificació de l’alumne/a a RALC que us proporcionarà l’escola on està matriculat per poder recuperar les seves dades personals i acadèmiques, omplir les preferències i enviar la sol·licitud.

 

 1. Per fer la preinscripció electrònica cal que accediu a la web

https://preinscripcio.gencat.cat

En la majoria de casos no caldrà fer res més ni adjuntar cap tipus de documentació, donat que s’haurà fet l’intercanvi de validació de les vostres dades amb totes les administracions implicades.

 

Què necessito per fer la sol·licitud en suport informàtic?

Caldrà indicar les dades identificatives de l’alumne/a amb el seu (DNI si és el cas que en té o NIE) i les dades dels tutors. Omplir el formulari, a l’enviar-ho es farà l’intercanvi de dades amb les administracions implicades, adjuntar escanejada o fotografiada la documentació d’identificació i filiació (DNI, llibre de família, etc), juntament amb la que al·legueu a efectes de barems i que no s’hagi pogut validar.

 

IMPORTANT: Tenir fotografiada o escanejada la documentació en el mateix dispositiu des d’on es fa la sol·licitud. El DNI ha d’estar escanejat per les dues cares.

Si es presenta aquesta sol.licitud SEMPRE s’haurà d’adjuntar el document identificatiu de la persona que presenta la sol.licitud i el llibre de família.

Si no s’envia adjunta aquesta documentació obligatòria, la sol.licitud no es podrà enviar.

 

Per fer la preinscripció en suport informàtic cal que accediu a la web

 

https://preinscripcio.gencat.cat

Procés de Matrícula

 

Període de matrícula ordinària: del 12 al 16 de juliol de 2021 amb cita prèvia al centre

 

Publicació de llistats