“In&Out”, el projecte de llengües estrangeres de l'escola


“In”

D’una banda, “In” fa referència a les activitats per a la promoció de la llengua estrangera realitzades dins l’escola:

2a llengua estrangera obligatoria a 1r i 2n d’ESO. FRANCÈS. 
Complementàries, optatives i extraescolars en anglès
English Days a primària i l’English Week a secundària
Batxillerat dual americà a partir de 2n d’ESO
Centre preparador dels Exàmens de Cambridge 
Beca Arrels pels exàmens de Cambridge
Voluntariat lingüístic de l’alumnat d’Arrels II a Arrels I
Auxiliar de conversa nadiu

Des del curs 19-20 tenim una adaptació curricular aprovada pel departament d’educació que ens permet oferir al nostre alumnat dues hores setmanals de francès a l’alumnat de 1r i 2n d’ESO. Si volen podran seguir a 3r i 4t d’ESO en la franja d’opcionalitat.

El batxillerat dual americà és una proposta que permet a l’alumnat amb bon rendiment acadèmic i  que ho desitgi matricular-se simultàniament a l’Escola Arrels i en una High School d’Estats Units, de tal manera que en acabar el batxillerat obtindrien la doble titulació.

L’escola disposa d’octubre a maig de dos auxiliars de conversa nadius,  20h setmanals a primària i 20h a secundària  per fer activitats en llengua anglesa amb tot l’alumnat de l’escola.

Les assignatures optatives en anglès, la English Week, l’English Day trimestral són activitats en anglès que  ja fa uns anys que formen part del programa de l’escola.

L’Escola Arrels I és centre preparador dels exàmens de Cambridge, Starters, Movers i Flyers. I a Arrels II de KET, PET i First.

Dins del projecte In&Out s’atorguen beques Arrels per cobrir les despeses dels exàmens de Cambridge.

L’alumnat d’Arrels II pot anar setmanalment a Arrels I dins de la franja de les matèries optatives a fer de voluntari lingüístic i fer activitats de Speaking amb l’alumnat d’Arrels I.

“Out”

D’altra banda, “Out”  inclou  propostes atractives per potenciar l’aprenentatge de la llengua anglesa fora del centre:

Estades d’estiu al Regne Unit o Irlanda a partir de 3r d’ESO
Beca Mn Ferran a primària
Beca Mn Ferran a secundària
Pràctiques a l’estranger a cicles formatius

La primera són les estades d’estiu al Regne Unit o Irlanda que s’ofereixen a l’alumnat a partir de 3r d’ESO. Des de fa ja molts cursos, els nois i noies tenen la possibilitat de viatjar a l’estiu a una ciutat de parla anglesa amb l’acompanyament de professorat del centre i viure durant quinze dies amb una família nadiua assistint a classes d’anglès als matins.

La Beca Mn Ferran   a dos alumnes de 6è de primària per fe unes colònies en llengua anglesa.

La Beca Mn Ferran de secundària per estudiar els dos primers mesos de 4t d’ESO a Irlanda dins del Transition Year irlandès. L’alumne/a guanyador de la beca  viu amb una família nativa i assisteix a classes amb estudiants irlandesos en una escola estatal.

L’escola busca centres a l’estranger per poder fer estades per l’alumnat de cicles formatius.

Entrevista a l’alumna guanyadora de la Beca Mossèn Ferran 2019.

Article publicat a Celsona sobre Batxillerat Dual americà a l’escola Arrels.

 

 

play-sharp-fill

Projecte In&Out, una gran oportunitat per tenir jovent emprenedor i preparat lingüísticament per al nostre territori