L’Escola Arrels ofereix el Cicle Formatiu de Grau Superior D’ADMINISTRACIÓ I FINANCES en un moment en què és necessari disposar de professionals ben qualificats per tal d’administrar correctament les empreses en un mercat cada vegada més globalitzat i competitiu.

L’Escola oferta el cicle formatiu des d’un punt de vista modern i innovador, utilitzant al màxim possible les avantatges que ofereixen les tecnologies de la Informació i el Coneixement (TIC).

A més, l’Escola gaudeix també d’una excel·lent imbricació amb el teixit comercial i empresarial de la comarca, altament interessat i implicat en l’èxit d’aquest cicle formatiu, que oferirà als estudiants la possibilitat de realitzar una formació adequada en diferents centres de treball.

El nostre valor afegit:

 • Grups reduïts que permeten gran nivell d’aprenentatge i desenvolupament professional
 • Atenció personalitzada i tracte directe amb l’alumne
 • Equip de professorat molt proper a la realitat laboral
 • Conferències i xerrades impartides per professionals reconeguts pel món laboral
 • Fomentem l’emprenedoria i la innovació en el currículum

Els estudis d’Administració i Finances proporcionen a l’alumne/a els coneixements necessaris per ser capaç d’organitzar i executar operacions de gestió i administració en els processos comercials, laborals, comptables, fiscals i financers en una empresa pública o privada, aplicant la normativa i els protocols de gestió de qualitat i bones pràctiques, gestionant la informació i assegurant la satisfacció del client i/o usuari.

El cicle està organitzat per mòduls i es pot començar la titulació per qualsevol d’aquests, de manera que els estudiants puguin fer compatible els estudis amb la vida laboral i familiar. Es combina la formació teòrica amb pràctiques en empreses i administracions públiques.

Vídeo explicatiu del cicle

Portes obertes maig del 2020

DURADA

De setembre a juny. 2.000 hores lectives en dos cursos acadèmics.

Formació en el centre educatiu: 1.584hores, que inclouen els mòduls i les hores de lliure disposició del centre. Formació en centres de treball: 416 hores.

AVALUACIÓ

L’avaluació és continuada.

SORTIDES PROFESSIONALS

 • Tècnic/a en administració i finances a l’Administració Pública i el sector privat
 • Tècnic/a en gestió de documents administratius
 • Tècnic/a de suport en arxius públics i privats
 • Responsable d’arxius d’oficines
 • Administratiu/va d’oficines o despatxos professionals, comercials, de gestió i de personal, de banca i d’institucions financeres
 • Comptable
 • Responsable de tresoreria, de mitjans de pagament
 • Tècnic/a en gestió de cobraments
 • Auxiliar d’auditoria
 • Agent comercial d’assegurances i bancs i institucions financeres
 • Assessories

HORARI

L’horari dels estudis teòrics és durant el matí.

PERFIL DE L’ESTUDIANT

 • Capacitat d’organització
 • Capacitat per treballar en equip
 • Capacitat per relacionar-se i comunicar
 • Capacitat per usar noves tecnologies
 • Capacitat per buscar solucions alternatives davant d’un problema
 • Capacitat d’anàlisi

LLISTAT DELS MÒDULS QUE S’HAN DE CURSAR

 1.  Comunicació i atenció al client
 2. Gestió de la documentació jurídica i empresarial
 3. Procés integral de l’activitat comercial
 4. Recursos humans i responsabilitat social corporativa
 5. Ofimàtica i procés de la informació
 6. Anglès
 7. Gestió de recursos humans
 8. Gestió financera
 9. Comptabilitat i fiscalitat
 10. Gestió logística i comercial
 11. Simulació empresarial
 12. Formació i orientacio laboral
 13. Projecte d’administració i finances
 14. Formació en centres de treball

Professorat del cicle:

AR

Josep Armengol

Coordinador del Cicle d'Administració i finances
JT

Josep Maria Tristany

Departament d'empresa
josep-garriga

Josep Garriga

Coordinador del cicle de Sistemes microinformàtics. Especialista en sistemes i xarxes

EMPRESES COL·LABORADORES