Per què estudiar sistemes informàtics i xarxes? La societat necessita professionals qualificats que sàpiguen treballar i gestionar la informació digital. El mercat laboral indica que el perfil d’informàtica i telecomunicacions és i serà dels més demandats i cotitzats.

I això només ha fet que començar. La revolució que suposa la Internet of Things fa que els professionals de les xarxes i els sistemes siguin cada cop més estratègics i rellevants.

Per tot això, a l’escola estem convençuts de l’oportunitat. I, per tant, hem desenvolupat una metodologia d’estudi d’alta qualitat i exigència en aquesta branca. I ho fem amb un desenvolupament molt pràctic, orientat a la resolució de problemes reals. Això és, en un àmbit molt semblant al d’una empresa actual.

L’escola pertany a la CISCO Networking Academy, i com a tal imparteix el currículum i certifica els coneixements per al nivell CCNA. Un estàndard global de la indústria informàtica i de telecomunicacions a l’abast dels nostres estudiants.

La formació permanent del nostre cos docent assegura que els coneixements que es fan arribar als alumnes són sempre els més actuals.


ORGANITZACIÓ

Els mòduls i unitats formatives s’especifiquen en el currículum definit al DOGC. No obstant, a Arrels n’hem potenciat els següents trets diferencials:

1. Nivell, rigor i actualització. El cicle formatiu és la base dels professionals IT del futur, i ens exigim i exigim als alumnes d’acord amb aquesta responsabilitat. En altres paraules, etenem que estem obligats a oferir una formació de prestigi per als alumnes amb capacitats tècniques i amb ambició de coneixement.

2. Aprenentatge a partir del treball en projectes complexos. Això és, organitzats per equips col·laboratius, a fi de simular l’entorn professional tecnològic i d’entrenar les competències professionals demanades al món laboral.

3. Col·laboració amb Cisco Networks. Formar part de la Network Academy permet impartir i certificar els alumnes en el currículum CCNA, reconegut a escala global. A més, també assegurem l’actualització del cos de professors.

4. Participació en events i concursos de programació i gestió de xarxes. Catskills, HP CodeWars, Cisco Live… permeten contrastar les capacitats dels nostres alumnes amb les d’altres alumnes de tot el món. D’aquesta manera afavorim un esperit de millora i un sentiment de pertinença a una comunitat global.

5. Ús intensiu de l’anglès en la documentació, el programari i els sistemes utilitzats.

6. Addició al desplegament curricular de l’aprenentatge de diferents llenguatges de programació.

Altres aspectes organitzatius:

La matrícula es pot fer per al curs complet o per mòduls. En aquest cas, les unitats formatives aprovades certifiquen competències professionals del Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals.

Les matèries del primer any són: Muntatge i manteniment d’equips, Sistemes Operatius, Aplicacions ofimàtiques, Xarxes locals, Formació i orientació laboral i Anglès tècnic. S’imparteixen de 8h a 15h, de setembre a juny.

El segon any es s’estudia Sistemes operatius en xarxa,  Seguretat informàtica, Serveis de xarxa, Aplicacions Web, Iniciativa emprenedora i Síntesi. L’horari és de 8h a 14h de setembre a abril. Així, els alumnes poden començar les pràctiques en empresa a les tardes durant el curs, i passar a fer horari complert a l’empresa a partir d’abril.

Utilitzem material docent en format digital, integrat en plataformes educatives (ClickEdu i Cisco Network Academy). Els alumnes treballen amb el seu portàtil, utilitzant aquests materials.

Durant el 2n curs l’alumne elabora un projecte de síntesi que el motivi particularment. A més, el professor l’acompanya a aconseguir el seu objectiu. Alguns projectes de síntesi rellevants que s’han dut a terme són: desenvolupament d’un aplicatiu mòbil georeferenciat, elaboració de videojocs, recursos en format web per a l’aprenentage de llengües estrangeres, implementació de botigues en línia, sensors ambientals amb Arduino, aplicatiu per a la resolució del cub de Rubik, estudi de la tecnologia BlockChain.

Els professors del cicle

JT

Josep Maria Tristany

Jordi Segura

Jordi Segura

Programació, Sistemes Operatius, CMS i Tecnologia
josep-garriga

Josep Garriga

Xarxes, seguretat, bases de dades
gerardfarras

Gerard Farràs

Cap d'estudis dels cicles formatius. Seguretat, Serveis de xarxa, Sistemes operatius.

EMPRESES COL·LABORADORES