Calendari i procediment

 

Sol·licitud electrònica del 2 al 8 de juny

Trobareu tota la informació a http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/fp-gm/

La sol·licitud s'ha de presentar al registre electrònic de la Generalitat mitjançant el formulari electrònic.

Per poder utilitzar el formulari electrònic, cal identificar-se amb un certificat digital, com per exemple el DNI electrònic, o el sistema alternatiu d'identificació idCAT Mòbil, i el número d'identificació de l'alumne/a amb el qual consta al Registre d'Alumnes de Catalunya (RALC) i que es pot obtenir amb la Consulta de l'identificador de l'alumne. La direcció del centre on s'han cursat ensenyaments des del curs 2015-2016 també pot facilitar el número identificador de l'alumne/a a les famílies i, en casos excepcionals i durant el període de preinscripció, es pot sol·licitar aquest identificador a les àrees territorials del Departament d'Educació, acreditant-se amb el DNI o document equivalent.

El tràmit de presentació de la sol·licitud electrònica s'acaba amb l'enviament del formulari i no s'ha de presentar cap còpia al centre.

Si no es pot utilitzar el formulari electrònic cal utilitzar el formulari amb suport informàtic:

  • En cas de no tenir num RALC ja que no heu estat matriculats en cap centre educatiu des del curs 2015-16
  • No pots obtenir l’IdCAT

En aquest cas, cal enviar les dades amb aquesta eina dins el termini previst. A continuació, cal enviar per correu electrònic el resguard de la sol·licitud i, acompanyat de la documentació acreditativa corresponent, a la bústia electrònica oficial del centre demanat en primera opció dins el termini establert per presentar la documentació.

Només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per persona però s'hi poden indicar peticions d'admissió en diversos centres, modalitats i règim, sempre ordenats per ordre de preferència.

 

 

Sol·licitud electrònica

 

Cal omplir l’aplicatiu del Departament d’Educació.

Cal identificar-se mitjançant un certificat digital, com per exemple el DNI electrònic, o el sistema alternatiu d'identificació idCAT Mòbil, i el número d'identificació de l'alumne/a amb el qual consta al Registre d'Alumnes de Catalunya (RALC).

Al web de l’escola Arrels trobareu explicat com obtenir l’IdCAT i el RALC. Al desplegable de les preinscripcions 20-21 hi ha la pestanya IdCAT mòbil  i la pestanya Número identificatiu RALC.

  • El tràmit de presentació de la sol·licitud electrònica s'acaba amb l'enviament del formulari i no s'ha de presentar cap còpia al centre.

 

Per qualsevol dubte o consulta podeu contactar amb l’escola a través del correu preinscripcio.secundaria@escolaarrels.com o trucant al 973.480.392 de 9 a 13h.

 

 

Sol·licitud amb suport informàtic

 

Cal omplir l’aplicatiu del Departament d’Educació.

El tràmit de presentació de la sol·licitud amb suport informàtic s'acaba amb l'enviament per correu electrònic del resguard acompanyat de la documentació acreditativa corresponent a preinscripcio.secundaria@escolaarrels.com, com a centre demanat en primera opció dins el termini establert per presentar la documentació.

L’escola us contestarà el correu notificant la rebuda del resguard de l’aplicatiu juntament amb la documentació que us especifiquem a continuació.

Documentació que cal enviar:

  • El resguard de la sol.licitud que genera l’aplicatiu online.
  • Llibre de família de la pàgina de l’alumne/a o altres documents relatius a la filiació. Si  no teniu el llibre de família envieu la partida de naixement. Si l'alumne o alumna està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies..
  • DNI del pare i la mare sol·licitant o, si és el cas,tutor o tutora o guardador o guardadora de fet. Si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.
  • DNI de l’alumne o alumna
  • Si heu al·legat algun mèrit del barem a la sol·licitud, també ens haureu d’enviar aquesta documentació escanejada o fotocopiada.(família nombrosa, monoparental, discapacitat, ….)

 

Per qualsevol dubte o consulta podeu contactar amb l’escola a través del correu preinscripcio.secundaria@escolaarrels.com o trucant al 973.480.392 de 9 a 13h.