Calendari

 Sol·licitud electrònica del 27 de maig al 3 de juny

 
 

Sol·licitud electrònica

 

Han de presentar la sol·licitud de preinscripció les persones que volen accedir al batxillerat de qualsevol modalitat en un centre diferent del que s'està cursant l'ESO i  les persones que cursen o han cursat un cicle formatiu (encara que s'imparteixi en el mateix centre on s'està matriculat).

Cal omplir l’aplicatiu del Departament d’Educació.

 

Cal identificar-se mitjançant un certificat digital, com per exemple el DNI electrònic, o el sistema alternatiu d'identificació idCAT Mòbil, i el número d'identificació de l'alumne/a amb el qual consta al Registre d'Alumnes de Catalunya (RALC).

Al web de l’escola Arrels trobareu explicat com obtenir l’IdCAT i el RALC. Al desplegable de les preinscripcions 20-21 hi ha la pestanya IdCAT mòbil  i la pestanya Número identificatiu RALC.

  • El tràmit de presentació de la sol·licitud electrònica s'acaba amb l'enviament del formulari i no s'ha de presentar cap còpia al centre.


Per qualsevol dubte o consulta podeu contactar amb l’escola a través del correu preinscripcio.secundaria@escolaarrels.com o trucant al 973.480.392 de 9 a 13h.

 
 
 

Sol·licitud interna

 

Si esteu cursant 4t d’ESO a Arrels II i us quedeu a l'Escola Arrels a cursar batxillerat només cal fer una preinscripció interna complimentant el document que us ha fet arribar l’escola per correu electrònic.

Envieu el document i els  tres DNI al correu preinscripcio.secundaria@escolaarrels.com.