Calendari

Presentació telemàtica del 13 al 22 de maig.

Presentació presencial del 19 al 22 de maig,de 9 a 13h  amb cita prèvia telefònica


     

Presentació telemàtica

El Departament d’Educació aconsella, a tothom que pugui, fer la preinscripció pel curs 2020/2021 de manera telemàtica.

Cal omplir l’aplicatiu del Departament d’Educació i guardar el resguard que es genera una vegada complet. Trobareu l’aplicatiu a :

Aplicatiu de preinscipció

 

 • A la sol·licitud us demana el codi d’Escola Arrels II que és: 25004309
 • Quan es demana el número identificatiu de l’alumne (RALC), cal que el consulteu abans d’iniciar la preinscripció. Consulteu la pestanya de la web on explica com aconseguir el número RALC.
 • Si sou alumnat d’Arrels I heu de clicar que veniu d’un CENTRE ADSCRIT.

Procés

Cal enviar el resguard de preinscripció que us ha generat l’aplicatiu del departament i la documentació acreditativa escanejada o fotografiada. Ho heu d’enviar al correu del centre demanat en primera opció: preinscripcio.secundaria@escolaarrels.com
L’escola us contestarà el correu notificant la rebuda del resguard de l’aplicatiu juntament amb la documentació que us especifiquem a continuació.

Documentació que cal enviar:

 • El resguard de la sol.licitud que genera l’aplicatiu online.
 • Llibre de família de la pàgina de l’alumne/a o altres documents relatius a la filiació. Si no teniu el llibre de família envieu la partida de naixement. Si l'alumne o alumna està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
 • DNI del pare i la mare sol·licitant o, si és el cas,tutor o tutora o guardador o guardadora de fet. Si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.
 • DNI de l’alumne o alumna (si en té).
 • Si heu al·legat algun mèrit del barem a la sol·licitud, també ens haureu d’enviar aquesta documentació escanejada o fotocopiada.(família nombrosa, monoparental, discapacitat, ….)

     

Presentació presencial

 • Concerta la teva cita trucant al telèfon 973.48.03.92 del 13 al 22 de maig, de 9 a 13h. Podràs fer la preinscripció presencial del 19 al 22 de maig.
 • Porta protecció: ús de guants i mascareta obligatori i bolígraf.
 • Només pot venir una persona, pare o mare.

 Formulari de sol·licitud 

 Documentació que cal portar:

 • Llibre de família de la pàgina de l’alumne/a o altres documents relatius a la filiació. Si  no teniu el llibre de família envieu la partida de naixement. Si l'alumne o alumna està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
 • DNI del pare i la mare sol·licitant o, si és el cas,tutor o tutora o guardador o guardadora de fet. Si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.
 • DNI de l’alumne o alumna (si en té).
 • Si heu al·legat algun mèrit del barem a la sol·licitud, també ens haureu d’enviar aquesta documentació escanejada o fotocopiada.(família nombrosa, monoparental, discapacitat, ….)

     

Criteris de prioritat per a l’ordenació de les sol·licituds

 • Germans escolaritzats al centre: 40 punts
 • Domicili dins l’àrea de proximitat del centre:30 punts
 • Proximitat al lloc de treball del pare o la mare:20 punts
 • Quan el domicili habitual és al mateix municipi del centre sol·licitat: 10 punts.
 • Beneficiari de la renda mínima d’inserció:10 punts
 • Discapacitat igual o superior al 33% de l’alumne/a o del  pare, mare o germà/ana:10 punts
 • Família nombrosa o monoparental:15 punts

(Encara que es doni més d'un supòsit, no es pot acumular més d'una puntuació pel criteri de proximitat.)