Calendari

Presentació telemàtica del 13 al 22 de maig.

Presentació presencial del 19 al 22 de maig,de 9 a 13h amb cita prèvia telefònica.


    

Presentació telemàtica

El Departament d’Educació aconsella, a tothom que pugui, fer la preinscripció pel curs 2020/2021 de manera telemàtica.

Cal imprimir  i omplir el document de sol·licitud que trobareu al següent enllaç:

Formulari de sol·licitud Llar d'Infants Arrels

 

A la sol·licitud us demana el codi de la Llar d’Infants d’Arrels que és: 25004280

Procés

Cal enviar el formulari de sol.licitud de preinscripció complimentat i la documentació acreditativa escanejada o fotografiada. Ho heu d’enviar al correu del centre demanat en primera opció: preinscripcio.llar@escolaarrels.com 

L’escola us contestarà el correu notificant la rebuda del formulari de sol·licitud juntament amb la documentació que us especifiquem a continuació.

Documentació que cal enviar:

 • Llibre de família de la pàgina de l'alumne o alumna o altres documents relatius a la filiació.
 • DNI de l’alumne o alumna (si en té).
 • DNI del pare i la mare sol·licitant o, si és el cas, tutor o tutora. Si la persona sol·licitant és estrangera la targeta de residència on consta el NIE o del passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.
 • Si heu al·legat algun mèrit del barem a la sol·licitud, també ens haureu d’enviar aquesta documentació escanejada o fotocopiada.(família nombrosa, monoparental, discapacitat, ….)

    

Presentació presencial

 • Concerta la teva cita trucant al telèfon 973.48.09.24 del 13 al 22 de maig, de 9 a 13h. Podràs fer la preinscripció presencial del 19 al 22 de maig.
 • Només pot venir una persona, pare o mare.
 • Porta protecció: ús de guants i mascareta obligatori i el bolígraf.
 • Porta la documentació especificada a la presentació telemàtica (full de sol·licitud omplert i els documents fotocopiats, per evitar cues i agilitzar el procés.

Documentació que cal portar:

 • Llibre de família de la pàgina de l'alumne o alumna o altres documents relatius a la filiació.
 • DNI de l’alumne o alumna (si en té).
 • DNI del pare i la mare sol·licitant o, si és el cas, tutor o tutora. Si la persona sol·licitant és estrangera la targeta de residència on consta el NIE o del passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.
 • Si heu al·legat algun mèrit del barem a la sol·licitud, també ens haureu d’enviar aquesta documentació escanejada o fotocopiada.(família nombrosa, monoparental, discapacitat, ….)

     

Criteris de prioritat per a l’ordenació de les sol·licituds

 • Existència de germans que romandran al centre sol.licitat  durant el curs vinent: 40 punts
 • Pare, mare o tutor/a legal  que treballa en el mateix centre. (Llar d’infants):40 punts
 • Germans i pares a Arrels I o Arrels II:40 punts
 • Domicili dins l’àrea d’influència:30 punts
 • Proximitat al lloc de treball del pare o la mare:20 punts
 • Beneficiari de la renda mínima d’inserció:10 punts
 • Discapacitat de l’alumne/a, pare, mare o germà/ana:10 punts
 • Família nombrosa o monoparental: 15 punts
 • Malaltia crónica de l’alumne/a que afecti el sistema endocrí :10 punts
 • Garantir la continuació a l’escola Arrels I:20 punts