“In&Out”, el projecte de llengües estrangeres de l'escola


“In”

D’una banda, “In” fa referència a les activitats per a la promoció de la llengua anglesa realitzades dins l’escola, com ara les optatives en anglès, la English Week, el batxillerat dual americà i l’auxiliar de conversa nadiu. Les assignatures optatives en anglès i la English Week, una setmana d’activitats en anglès que celebrem a la primavera, ja fa uns anys que formen part del programa de l’escola. En canvi, el batxillerat dual americà és una proposta nova pel curs vinent que permet als alumnes que ho desitgin matricular-se simultàniament a l’Escola Arrels i en una High School d’Estats Units, de tal manera que en acabar el batxillerat obtindrien la doble titulació. Pel que fa a l’auxiliar lingüístic, es tracta d’una persona nativa que imparteix i reforça la llengua anglesa a primària, secundària, batxillerat i cicles formatius. Per aquest curs, comptem amb l’ajuda del Kyle, un jove escocès que hem rebut amb molt d’entusiasme i ens ajudarà a millorar l’anglès i a aconseguir normalitzar-lo en qualsevol espai del centre durant els propers quatre mesos.

“Out”

D’altra banda, “Out” és la part més potent del projecte, ja que inclou dues propostes molt atractives fora del centre. La primera són les estades d’estiu al Regne Unit o Irlanda que s’ofereixen a l’alumnat a partir de 3r d’ESO. Des de fa ja 9 cursos, els nois i noies tenen la possibilitat de viatjar a l’estiu a una ciutat de parla anglesa amb l’acompanyament de professorat del centre i viure durant quinze dies amb una família nadiua assistint a classes d’anglès als matins. Per últim, la segona proposta que presentem com a novetat és la Beca Mossèn Ferran, una beca que donarà l’oportunitat a un estudiant de 3r d’ESO de viure a Irlanda durant el primer trimestre del següent curs amb una família nativa i assistint a classes amb estudiants irlandesos en una escola estatal. La beca inclourà les despeses referents als vols, l’estada i l’escolarització. Aquesta iniciativa serà possible dur-la a terme gràcies a finançament rebut de persones individuals, empreses, patrocinadors i mecenes que pretenen potenciar la llengua anglesa a la nostra comarca i al nostre centre en particular.

Academica

Amb la voluntat d’aprofundir i potenciar el multilingüisme, l’Escola Arrels ha signat un conveni amb «Academica Corporation», una institució escolar i educativa estatunidenca que compta amb més de 150 escoles als Estats Units. Amb aquest conveni el curs que ve s’iniciarà un programa extraescolar de doble titulació de Batxillerat (estatal i estatunidenc) pensat per a l’alumnat des de 3r d’ESO.

Tal com va informar el passat mes de gener a les famílies del centre la representant d’Academica School, amb aquest programa l’alumnat de 3r d’ESO, 4t d’ESO i 1r de batxillerat  que ho desitgi podrà estar matriculat a l’Escola Arrels i simultàniament cursar el batxillerat americà en una High School dels Estats Units.

El programa es realitzarà 100% online, amb la disponibilitat de múltiples recursos com ara professorat, plataformes i eines de comunicació, amb els quals els alumnes cursaran un total de 24 crèdits als Estats Units que, juntament amb la convalidació dels seus estudis a l’Escola Arrels II, els permetrà obtenir aquesta doble titulació de Batxillerat. No es tracta que l’alumnat estudiï les mateixes assignatures en dos idiomes diferents, sinó que cursen matèries específiques dels Estats Units relacionades amb la llengua, la cultura i la història.

Des de l’escola plantegem aquest nou repte al nostre alumnat amb tres objectius principals: promoure la immersió lingüística en un entorn d’estudi i treball per tal d’adquirir un nivell bilingüe avançat, potenciar el domini de les tecnologies d’aprenentatge digital, i fomentar l’autonomia personal en la gestió del temps, l’esforç, la responsabilitat, l’organització i la maduració de l’alumnat.

Si teniu alguna consulta respecte aquesta nova oferta formativa, podeu venir a les portes obertes de l’ESO que seran el proper divendres 9 de març a les 6 de la tarda i el diumenge 11 a les 11 del matí.

300
Alumnes apuntats
10
Professors
150
Exàmens presentats
150
Títols entregats

Així doncs, iniciem molt engrescats el nou projecte “In&Out” i us convidem a acompanyar-nos en aquest viatge.