La setmana passada l’Escola Arrels Secundària va dur a terme la presentació del seu programa d’immersió lingüística, el qual porta per nom “In&Out” (dins i fora). L’objectiu del programa és brindar als estudiants un futur professional i personal millor en el qual el baix nivell d’anglès no esdevingui una barrera.

Actualment, el projecte pretén promoure la llengua anglesa i principalment afecta a secundària. Tot i així, de cara al futur, no es descarta incloure altres llengües estrangeres i fer-lo extensiu a tot el centre.

 

“In&Out”, el nom escollit, vol representar el conjunt d’activitats, beques i recursos lingüístics dels quals disposem per a l’ensenyament de l’anglès.

D’una banda, “In” fa referència a les activitats per a la promoció de la llengua anglesa realitzades dins l'escola, com ara les optatives en anglès, la English Week, el batxillerat dual americà i l’auxiliar de conversa nadiu. Les assignatures optatives en anglès i la English Week, una setmana d’activitats en anglès que celebrem a la primavera, ja fa uns anys que formen part del programa de l’escola. En canvi, el batxillerat dual americà és una proposta nova pel curs vinent que permet als alumnes que ho desitgin matricular-se simultàniament a l’Escola Arrels i en una High School d'Estats Units, de tal manera que en acabar el batxillerat obtindrien la doble titulació. Pel que fa a l'auxiliar lingüístic, es tracta d’una persona nativa que imparteix i reforça la llengua anglesa a primària, secundària, batxillerat i cicles formatius. Per aquest curs, comptem amb l’ajuda del Kyle, un jove escocès que hem rebut amb molt d’entusiasme i ens ajudarà a millorar l'anglès i a aconseguir normalitzar-lo en qualsevol espai del centre durant els propers quatre mesos.

D’altra banda, “Out” és la part més potent del projecte, ja que inclou dues propostes molt atractives fora del centre. La primera són les estades d’estiu al Regne Unit o Irlanda que s’ofereixen a l’alumnat a partir de 3r d'ESO. Des de fa ja 9 cursos, els nois i noies tenen la possibilitat de viatjar a l’estiu a una ciutat de parla anglesa amb l’acompanyament de professorat del centre i viure durant quinze dies amb una família nadiua assistint a classes d'anglès als matins. Per últim, la segona proposta que presentem com a novetat és la Beca Mossèn Ferran, una beca que donarà l’oportunitat a un estudiant de 3r d'ESO de viure a Irlanda durant el primer trimestre del següent curs amb una família nativa i assistint a classes amb estudiants irlandesos en una escola estatal. La beca inclourà les despeses referents als vols, l’estada i l’escolarització. Aquesta iniciativa serà possible dur-la a terme gràcies a finançament rebut de persones individuals, empreses, patrocinadors i mecenes que pretenen potenciar la llengua anglesa a la nostra comarca i al nostre centre en particular.

Així doncs, iniciem molt engrescats el nou projecte “In&Out” i us convidem a acompanyar-nos en aquest viatge.

Go to top