A l'Escola Arrels II tenim implantat des de l'any 2009 el sistema de gestió de qualitat ISO 9001:2008.

L'abast de la nostra certificació recau en la impartició d'activitats d'ensenyament/aprenentatge a les etapes educatives d'ESO, Batxillerat, Cicles formatius de grau mitjà i Cicles formatius de grau superior.

 

La certificació ISO 9001 assegura que la gestió dels processos de l'escola està subjecta a un control permanent i a una millora contínua. Això ens ajuda a millorar la qualitat del nostre servei dia a dia.

Mantenim la certificació de les etapes de secundària obligatòria, cicles formatius i batxillerat des de l'any 2009, mitjançant auditories internes i externes que ens ajuden a detectar els punts febles del nostre funcionament per tal de corregir-los, i a mantenir i potenciar els nostres punts forts. Estem compromesos amb construïr una escola de més qualitat!

Aquí podeu consultar la Política de Qualitat.

Go to top