L'escola Arrels I forma part del programa Escoles Verdes des de l'any 2005. Durant el curs 2013, un equip de l'Escola Arrels II va rebre la formació i va realitzar tots els tràmits per tal d'obtenir el segell d'Escola Verda. Des de llavors tant Arrels I com Arrels II som centres adherits al programa:

(veure http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/educacio_i_sostenibilitat/educacio_per_a_la_sostenibilitat/escoles_verdes/els_centres_adherits/).

Tal com especifica el web del Departament:

"El programa escoles verdes sorgeix com un compromís per donar suport a tots els centres educatius de Catalunya que volen innovar, incloure, avançar, sistematitzar i organitzar accions educatives que tinguin la finalitat d'afrontar, des de l'educació, els nous reptes i valors de la sostenibilitat.

 

I, per tant, es plantegen tres grans objectius:

- Ajudar els centres a incorporar els valors de l'educació per a la sostenibilitat en tots els àmbits de la vida del centre (currículum, gestió, relacions amb l'entorn, etc.).
- Promoure la participació i la implicació activa de la comunitat educativa en la millora del seu entorn.
- Afavorir l'intercanvi entre els centres que comparteixen uns mateixos objectius."

Des de llavors, cada any hi ha hagut un equip de la comunitat educativa que ha treballat en aquest sentit. Aquests han estat alguns dels seus projectes:

- Millora dels patis.

S'ha treballat per tal de millorar l'aspecte dels patis, arreglant papereres i convertir-les en aptes per al reciclatge. Es va elaborar també un jardí matemàtic i s'està estudiant la possibilitat d'arreglar una zona abandonada (l'espai de darrera de l'edifici de primer cicle) i treballar en un hort escolar i ecològic. Es va treballar també per a disposar d'aparcaments per a bicicletes.

- Foment del reciclatge.

Durant el maig del 2015, l'Escola va participar en el programa europeu "Let's clean up Europe" (http://www.ewwr.eu/ca/take_part/lets-clean-up-europe) que tenia com
a objectiu la neteja d'un espai comunitari. L'escola va netejar un bosc proper.

- Promoure l'estalvi energètic a l'escola fent-ne un estudi.

La comissió verda estudia mètodes per tal d'estalviar energia, fent arribar les seves propostes a la titularitat.

- Coordinació del programa Salut-Escola

Un programa del Departament que té com a propòsit la potenciació en la coordinació dels centres docents, els serveis educatius i els serveis sanitaris en accions de promoció de la salut i d'atenció a l'alumnat.

Més informació en aquest enllaç: http://salutweb.gencat.cat/ca/ambits_tematics/per_perfils/centres_educatius/programa_salut_escola/

- Campanyes d'impacte per a la sensibilització ambiental

- Campanyes solidàries (recollida de taps, roba, aliments...)

Puntualment s'elaboren també campanyes de sensibilització ambiental. Per exemple, vídeos i concursos fotogràfics. El maig del 2013, en el marc de la fira de Sant Isidre, en els baixos de l'Ajuntament de Solsona hi ha va haver una exposició de fotografies de la nostra escola.Go to top