L'ESO A L'ESCOLA EN 10 PUNTS

1.  Formació acadèmica de qualitat

2.  Seguiment i orientació personalitzats

3.  Professorat estable, proper i compromès

4.  Apliquem diversitat de metodologies

5.  Treballem per competències

6.  Disposem d'atenció psicopedagògica pròpia

7.  Eduquem en valors

8.  Eduquem la dimensió social de la persona

9.  Centre certificat ISO 9001 des del 2009

10. Bon ambient entre l'alumnat

Secundària obligatòria

Go to top