La formació postobligatòria està orientada a l'especialització de l'alumne en una família professional o a la preparació per a l'accés a la universitat.

En la formació professional, l'orientació a resultats d'aprenentatge permet a l'alumne estar immers en un entorn d'aprenentatge molt similar a l'àmbit professional real. Treballem perquè els alumnes siguin bons professionals de forma immediata però que alhora estiguin preparats per a formacions superiors.

Un cop acabat un grau mitjà, es pot accedir directament a un grau superior. Els nostres cicles formatius de grau mitjà permeten l'accés a qualsevol cicle formatiu de grau superior.

En el batxillerat formem alumnes que es puguin integrar en el món universitari o de la formació professional de grau superior. Així, l'alumnat troba l'entorn idoni per potenciar les seves capacitats. A més, comptem amb un professorat motivat i estable que potencia els enllaços amb la realitat més propera.